Đắk Lắk

Điểm thu tiền điện Đắk Lắk

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Đắk Lắk

Điểm thu tiền điện Bắc Buôn Ma Thuột

Phòng giao dịch trung tâm Buôn Ma Thuột - 02 Lý thường Kiệt, Tp.BMT...

Điểm thu tiền điện Krông Păc

Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực Kr ông Pắc - 332 Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắc...

Điểm thu tiền điện Nam Buôn Ma Thuột

Phòng giao dịch trung tâm Buôn Ma Thuột - 02 Lý thường Kiệt, Tp.BMT...

Điểm thu tiền điện Buôn Hồ

Điểm thu tiền điện - Tây Hà 4, Xã Cư Bao, TX Buôn Hồ...

Điểm thu tiền điện Buôn Đôn

Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực Buôn Đôn - Thôn Hà Bắc, Xã Eawel, huyện Buôn Đôn...

Điểm thu tiền điện Krông Buk

HT thôn Quảng Hà - Thôn Quảng Hà, Xã Cư Kpô, Krông Búk...

Điểm thu tiền điện CưMgar

Nhà cộng đồng Buôn Triết - Buôn Triết, Xã Eakuêh...

Điểm thu tiền điện Cư Kuin

Tại tiệm cầm đồ nhà anh Hưng chợ Ea Hu - Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin...

Điểm thu tiền điện EaHLeo

Phòng gia dịch khách hàng Điện lực EaH'leo - Thị trấn Ea Đrăng, huyện EaH'leo...

Điểm thu tiền điện Krông Năng

Phòng giao dịch khách hàng Điện Lực Krông Năng - Tổ dân phổ 1-TT Krông Năng, huyện Krông Năng...

Điểm thu tiền điện Eakar

Hội trường thôn 14 - Thôn 14, xã EaÔ, huyện EaKar...

Điểm thu tiền điện Krông Ana

Phòng Giao dịch khách hàng huyện Krông Ana - Thôn Quỳnh Tân 3, Thị Trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana...

Điểm thu tiền điện EaSúp

Nhà Bùi Thị Lượt - Thôn 7 xã Ea Bung - Huyện Ea Súp...

Điểm thu tiền điện Krông Bông

Cửa hàng giao dịch Viettel - Tổ dân phố 6 - TT Krông Kmar, huyện Krông Bông...

Điểm thu tiền điện Lăk

Phòng giao dịch khách hàng Điện Lực Lắk - 04 Trần Phú-Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk...

Điểm thu tiền điện Mdrăk

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực M'Đắk - Xã Cư M'Tar, huyện M'Đrắk...