Đà Nẵng

Điểm thu tiền điện Đà Nẵng

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Đà Nẵng

Điểm thu tiền điện Hải Châu

ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU - 391 Trưng Nữ Vương - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng...

Điểm thu tiền điện Liên ChIểu

ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU - 183 Tôn Đức Thắng...

Điểm thu tiền điện Sơn Trà

ĐIỆN LỰC SƠN TRÀ - 926 Ngô Quyền...

Điểm thu tiền điện Cẩm Lệ

BƯU ĐIỆN HÒA PHONG - TÚY LOAN ĐÔNG 2, HÒA PHONG...

Điểm thu tiền điện Hòa Vang

ĐIỆN LỰC CẨM LỆ - 152 CM tháng 8...

Điểm thu tiền điện Thanh Khê

HỘI TRƯỜNG THUẬN AN - 325 Nguyễn Phước Nguyên...