Bắc Ninh

Điểm thu tiền điện Bắc Ninh

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Bắc Ninh

Điểm thu tiền điện Thuận Thành

Thôn Đình Tổ - - TBA Đình Tổ; TBA Đình Tổ2; TBA Đình Tổ3;TBA Đình Tổ4; ...

Điểm thu tiền điện Lương Tài

Nhà văn hoá thôn Lâm Thao - Xã Lâm Thao - H.Lương Tài - Nhánh Lâm thao - TBA Lâm Thao; TBA LâmThao 2...

Điểm thu tiền điện Thị xã Từ Sơn

Nhà Văn Hóa - Khu nhà ở Đồng Mấc, Xã Phù Khê, Tx Từ Sơn - Đồng Mấc 1, 2,3 Phù khê thượng, phù khê thượng 2, phù khê thượng b...

Điểm thu tiền điện Gia Bình

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Bình - Số 11A Trần Hưng Đạo, TT Gia Bình, huyện Gia Bình - GIAB1, GIAB3 và GIAB9...

Điểm thu tiền điện Yên Phong

Quầy thu Đức Lý - Nhà văn hóa, thôn Đức Lý, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. - Thôn Đức Lý...

Điểm thu tiền điện Quế Võ

Kiều lương - Nhà Văn Hóa thôn Kiều Lương - Toàn bộ khách hàng Thôn Kiều Lương...

Điểm thu tiền điện Tiên Du

Nhà văn hóa thôn Tử Nê - Thôn Tử Nê, Xã Minh Đạo, H Tiên Du - TBA Tử Nê TBA Tử Nê 2 TBA Tử Nê 3...

Điểm thu tiền điện Thành phố Bắc Ninh

Nhà Ông Nguyễn Đình Phố - Khu 2 - P. Đại phúc - TPBN - TBA Đại Phúc 2; TBA Sáo Sậu; TBA Giãn dân Đại Phúc...