Điểm thu tiền điện Đông Hải - Bạc Liêu

Bạn đang muốn đóng tiền điện nhưng không biết các địa điểm thu tiền điện lực Đông Hải ở đâu, có rất nhiều cách đóng tiền điện, trong đó mọi người thường đóng trực tiếp tại các điểm thu của điện lực, dienlucevn đã tổng hợp danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn Đông Hải - Bạc Liêu để mọi người đóng tiền điện được nhanh hơn.

Loại quầy thu Điểm giao dịch Địa chỉ Thời gian thu Số điện thoại
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín-Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Đông Hải. C24-25, Trung tâm thương mại Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai. Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. 07813847919
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Hộ Phòng. Số 239, khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Đông Hải. Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 07813844441
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Hộ Phòng. phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu. Số 371-373, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm thu tập trung Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đông Hải. Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 07813844248
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Đông Hải. C24-25, Trung tâm Thương mại Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 07813844288
Quầy điện lực, trụ sở điện lực Thu tại quầy - Điện lực Đông Hải. Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 07812213874
Quầy điện lực, trụ sở điện lực Phòng Giao dịch khách hàng - Điện lực Đông Hải. Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 07812244179
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai. phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm thu tập trung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Đông Hải. Ấp 3- thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm thu tập trung Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đông Hải. Ấp 3- thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Điểm thu tiền điện của điện lực Đông Hải có thể thay đổi tùy theo từng địa bàn. Do đó quý khách hàng cần liên hệ trước khi đến điểm thu để giao dịch. Xin cảm ơn.Điểm thu tiền điện khác trên địa bàn Bạc Liêu