Tổng hợp điểm thu tiền điện các chi nhánh Điện Lực

Những điểm thu tiền điện bên dưới được phân chia theo từng vùng miền, để khách hàng tiện đóng tiền điện trực tiếp, chúng tôi đã tổng hợp tất cả các điểm thu tiền điện của điện lực 64 tỉnh thành bao gồm : Điểm thu tập trung, quầy điện lực, trụ sở điện lực, điểm thu qua ngân hàng


Điểm thu tiền điện khu vực miền Bắc


Điểm thu tiền điện Khu Vực Miền Trung


Điểm thu tiền điện Khu Vực Miền Nam