Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện theo mã khách hàng

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện theo mã khách hàng

Quý Khách Hàng có thể tra cứu lịch cắt điện theo mã khách hàng, video sẽ hướng dẫn cách tra cứu lịch cắt điện nhanh nhất. Quý Khách Hàng chỉ cần chọn vùng miền và nhập mã khách hàng của Quý Khách. Hệ thống sẽ hiển thị lịch cắt điện theo điều kiện tìm kiếm của Quý Khách


12:00 11/08/2020 - 2179

Quý Khách Hàng có thể tra cứu lịch cắt điện theo mã khách hàng, video sẽ hướng dẫn cách tra cứu lịch cắt điện nhanh nhất.

Quý Khách Hàng chỉ cần chọn vùng miền và nhập mã khách hàng của Quý Khách. Hệ thống sẽ hiển thị lịch cắt điện theo điều kiện tìm kiếm của Quý Khách